Oudercommunicatie

Als ouder speel je een belangrijke rol in de opvoeder van je kind. Toch komt het voor dat je het even niet meer weet als ouders. Je komt er alleen of samen even niet meer uit. Je begrijpt het getoonde gedrag van je kind niet en hebt even een klein zetje nodig om op een andere manier naar het gedrag van je kind te kijken, want kinderen hebben een hele goede reden om te doen, zoals zij doen. Het is aan de ouders om het gedrag te kunnen ‘vertalen’. Tijdens oudertraining á la carte stellen we met elkaar een oudertraining samen, om weer die liefdevolle ouder te worden die je wilt zijn.

Gezinsbegeleiding bij gezinsgesprekken, conflict scheiding of gezinsmediation

Soms kom je er samen niet uit omdat je in een conflict ben geraakt. Dan is het moeilijk om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Begeleiding tijdens gezinsgesprekken of gezinsmediation kan dan helpen zijn. ‘bij Maaike’ begeleidt ouders en gezinnen om vanuit respect, in contact met iedere gesprekspartner en met humor tijdens een gesprek.

Het doel van een gezinsgesprek gaat om het verbeteren van contact tussen gezinsleden. Vanwege een trauma, de dood of ziekte van een gezinslid, een geheim of onthulling, geweld binnen het gezin of een ingrijpende life-event zoals verhuizing of werkloosheid kan er een situatie ontstaan waardoor de onderlinge gesprekken niet meer lukken waardoor je elkaar niet meer ‘verstaat’. ‘bij Maaike’ begeleidt gezinsgesprekken door te luisteren, uit te vragen met als door om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, waardoor het onderlinge contact weer verbeterd.

Tijdens een gezinsmediation is het doel een conflict oplossen. Een conflict kan zijn met één lid van het gezin of tussen groepen (oudsten tegen de jongsten of de jongens tegen de meisjes of kinderen tegen hun ouders). Het conflict kan ook gaan om iedereen met iedereen. Tijdens de mediation gaat het er om dat iedereen elkaar begrijpt en tevreden moet zijn met de besproken oplossingen.

 

 

Contact
Young,Little,Asian,Kid,Feel,Sad,Upset,,Boring,While,Parent