Schoolbegeleiding

Gelukkig kinderen doen gezellig en leuk, ongelukkige kinderen gedragen zich vreemd en onbegrijpelijk. Achter ieder gedrag schuilt een gevoel. Een kind dat zich gelukkig voelt is bereid om ‘sociaal’ te doen. De vraag is of een kind weet wat sociaal doen is en hoe hij of zij dat moet doen. Sociale vaardigheden, kun je aanleren om op die manier een probleem op te lossen. Een emotionele ontwikkeling gaat niet vanzelf. Gevoelens moeten herkent, begrepen en geaccepteerd worden. Daarvoor moet educatie gegeven worden in een (korte) kring of demonstreer je als begeleider/leider van de groep hoe je met respect en vanuit warmte met elkaar omgaat.  Vanuit die basishouding ben je een voorbeeld voor de kinderen in je groep. De kinderen leren daardoor warm en respectvol te reageren op de gevoelens van henzelf en van anderen.

Sociaal emotionele begeleiding op scholen

Hoe begin je in jouw klas met het creëren van een warm klassenklimaat?

EmoE staat voor Emotionele Ontwikkeling en Educatie. Lees meer over de uitgangspunten van EmoE

Een EmoE training is geen methode maar een werkwijze waardoor je anders naar kinderen gaat kijken en anders gaat denken over gedrag. Je zal de diepste beweegredenen van het kind in je klas gaan begrijpen. Op die manier zal je je niet meer handelingsverlegen voelen als het gaat om een kind met ‘wonderlijk’ gedrag zoals ADHD, impulsief en grensoverschrijdend gedrag, concentratieproblemen, etc. Je zal in staat zijn om de kennis en vaardigheden die je tijdens de begeleiding van de training opdoet, direct te kunnen integreren in je dagelijkse werk met kinderen.

Wat levert deze begeleiding je op?

Allen voor één en voor allen. Deze stelregel in de school en/of in je groep zorgt voor een bijzonder samenwerking tussen jou en de kinderen.

Kinderen zijn blij met elkaar en met jou.

Door deze begeleiding zal je gaan ervaren dat het gaat om meer mens (Met Energie naar School). Doordat lessen gecombineerd gaan worden, komt er meer tijd vrij om dieper in te gaan op de dynamieken in de klas. Integratief lesgeven is het combineren van zaakvakken, creativiteit en emotionele-educatie, met als doel om emoties, gevoelens en sociale vaardigheden in de binnenwereld van het kind te stimuleren en integreren. Op die manier heeft dit effect het interne proces van het kind.

Begeleiding van leerkrachten

Iedere dag komen de kinderen naar school. Heb je hen ooit gevaagd naar hun motivatie om naar school te komen? Veelal zal je horen dat ze het fijn vinden om hun vrienden weer te zien. Zitten zij ook naast hun ‘liefste’ aan de tafel, waardoor ze vanuit een gevoel van geborgenheid en rust tot werk kunnen komen?

Kinderen in de klas vormen een groep, die iedere dag met elkaar werkt en leeft. Het is de taak van de leerkracht om met individuele kinderen een groep te vormen waarin sprake is van sociale sfeer van samenwerking met gezamenlijke belangen. Om dat voor elkaar te krijgen kan ‘bij Maaike’ je begeleiden. Je hoeft het niet alleen te doen. Samen met jou stem ik af op jouw vraag en maken we een plan waardoor jij al snel weer grip op je groep zal ervaren waarin iedereen gelijkwaardig is.

Een groep kinderen met een fijne sfeer en een slechte leiding kan het niet lang volhouden. Een fijne leider die actief aandacht heeft voor de processen in de groep zet de sfeer neer. Wanneer de structuur is neergezet, zullen leerkracht en kinderen het samen doen.

Begeleiding van een groep of klas

Kinderen zijn de deskundigen, zij kennen zichzelf het beste en weten wat zij nodig hebben wanneer je het hen vraagt. Zij communiceren vooral door het laten zien van gedrag en daarin is ieder kind uniek. De groep bestaat uit al die verschillende unieke individuen die met elkaar een samenleving vormen. Elk gedrag is een uiting van iets, de vraag is of je als leerkracht deze taal van dit kind ‘verstaat’. Ieder kind heeft wat anders nodig. De één houdt van een beloning, een ander wil graag dichtbij je in de kring zitten en een ander wil veel liever een glimlach. Door met nieuwsgierigheid naar het gedrag van een kind te kijken, kom je er ook achter wat hij nodig heeft waardoor ze tot groei komen.

Leerkrachten die zich richten op de intentie van het gedrag en de oorzaak ervan onderzoeken, behalen blijvend succes!

Tijdens de begeleiding leer je om je in te leven in de belevingswereld en de gevoelswereld van het kind. Ook de kinderen in de groep gaan leren om zich in te leven in de belevingswereld van de ander. Dit kan zijn om iemand die dat moment buiten de groep valt of opvallend gedrag vertoont. Het inleven in de ander heeft effect op het ontstaan van een geïntegreerde, veilige groep. Dit geldt niet alleen voor een groep, een klas, maar ook binnen gehele school en zelfs in de hele samenleving.

‘bij Maaike’ stemt af op de unieke hulpvraag van de leerkracht met deze groep op dit moment. Want mijn missie is ‘gelukkige kinderen in een gelukkige klas’ (Charlotte Visch).

Neem gerust contact met mij op. Ik stem graag af, wat ik voor jou kan betekenen.

Lezingen en workshops

De lezingen of workshops dienen ter inspiratie voor ouders, leerkrachten, begeleiders, pedagogisch medewerkers. Thema’s van de lezingen kunnen onder andere gaan over de autonomie van kinderen, communiceren met kinderen, pesten of plagen op school, agressie en ander grensoverschrijdend gedrag, gelijkwaardigheid met kinderen, de stem van een kind tijdens een echtscheiding of de praktijk van de Integratieve Kindertherapeut. Het is tevens mogelijk een een thema af te stemmen op de behoefte van de school, de bijeenkomst of een vraag.

De lezing of een workshop zijn interactief, waardoor er zoveel mogelijk afgestemd wordt op de persoonlijke vraag. Het doel is dat een ieder geïnspireerd naar huis gaat of met energie er mee aan de slag gaan in de groep of klas.

HarTgrondig Begeleiden op school

Sinds kort heb ik de training ook uitgebreid speciaal voor leerkrachten, waarbij het accent ligt op HarTgrondig Begeleiden op school. De thema’s zijn hetzelfde als bij HarTgrondig Opvoeden, echter zijn de 6 bijeenkomsten afgestemd op de groep, de gesprekken met de kinderen en op leerkracht gedrag.

Tijdens de bijeenkomsten is er sprake van een afwisseling tussen theorie en praktijk en zijn de bijeenkomsten aangevuld met opdrachten om in de groep uit te voeren of gericht op zelfonderzoek in je leerkracht gedrag.

Gedurende deze training leer je o.a. de gedragingen van kind(eren) te begrijpen in een context waarin kinderen leven, denken, handelen en voelen. Je leert om op een liefdevolle en respectvolle manier in contact te komen met kinderen. ‘Oude’ communicatie wordt vervangen door ‘nieuwe effectieve’ communicatie.

Tijdens de bijeenkomsten zal je merken dat je jezelf vragen zal stellen, zelfonderzoek zal doen om op een andere manier naar je  begeleiding van kinderen te kijken. Uiteindelijk zal je nog gelukkigere kinderen in je groep en dus in je school krijgen.

Iedere bijeenkomst duurt 2,5 uur.

De volgende thema’s komen aan bod:
Bijeenkomst 1: Ongehoorzaamheid
Bijeenkomst 2: Zeuren
Bijeenkomst 3: Ruzie
Bijeenkomst 4: Jij in je rol als begeleider
Bijeenkomst 5: Liegen
Bijeenkomst 6: Gewelddadige kinderen zijn geweldige kinderen

 

Kosten en lesdagen

Kosten en lesdagen

Iedere school heeft een eigen doel en wens. Deze kunnen groot of wat kleiner zijn. Ik draag vanuit mijn professie daar heel graag aan bij. Neem gerust contact op om mogelijkheden te bespreken en de vraag helder te krijgen. Ik zal vervolgens een plan en een offerte op maat presenteren.