Tarieven

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig voor een aanmelding.

Ik heb geen wachtlijst.

De factuur ontvang je per mail.

Voor verslaglegging voor scholen of andere partijen reken ik de reële tijd berekend vanuit het uurtarief.

De praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging NFG (de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

De sessies worden deels vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars vanuit een aanvullende verzekering, onder de noemer alternatieve geneeswijzen. Op de site van de NFG is een overzicht geplaatst van de vergoedingen van zorgverzekeraars per 1 januari 2024. Klik hier. Je moet de factuur zelf in te dienen bij de zorgverzekeraar.

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van jullie zelf, zodat we in gesprek met elkaar kunnen gaan om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de wet kwaliteit en klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kan hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging NFG. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie DAS. Mijn inschrijving in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.

Per 1 juli 2022 is het voor iedere zorgverlener verplicht om te voldoen aan de nieuwe wet van WTZA (Wet Toezicht Zorgaanbieder). Die wet houdt onder meer in dat iedere praktijk gebruik maakt van een Kwaliteit Management Systeem, waarin de processen en werkzaamheden worden geëvalueerd en geanalyseerd om tot verbetering te komen ter verbetering van de kwaliteit. Bekijk hier mijn certificaat.

Belangrijke codes zijn:
AGB-code zorgverlener: 90108001
AGB-code praktijk: 90067060
KvK nummer: 69155216
NFG registratienummer: 9104
RBCZ referentienummer:200076R

 

- Intakegesprek ouders 60 minuten € 94,-
- Kind sessie 60 minuten € 94,-
- Oudergesprek 60 minuten € 94,-
- Sessie met brusjes 60 minuten € 94,-
- Overleg school 30 minuten € 50,-
- Observatie op school 60 minuten € 94,-
- Begeleiding leerkracht 60 minuten € 94,-

Kosten HarTgrondig opvoedtraining

- 6 bijeenkomsten HarTgrondig opvoeden 2,5 uur per bijeenkomst € 395,- Bij gelijktijdige deelname betaalt de opvoedpartner €295,-
- Masterclass naar aanleiding van een thema 2 uur per bijeenkomst € 175,-
- 6 Tandem bijeenkomsten voor opvoedkoppels 1,5 uur per bijeenkomst € 575,-

Inclusief: Opvoedersmap t.w.v. 95 euro, schoudertas, toegang tot filmpjes van Charlotte Visch Child Consult en 6 sleutelkaarten.